AXEL HERJÖ MUSIK

Om Axel Herjö Musik

Denna hemsida har för avsikt att sprida kunskapen om Sveriges vackra folkmusikarv, främst från Jämtland och Härjedalen. Vi gör det genom att ge klingande exempel på folkmusik, att erbjuda noter på både kända och ovanliga låtar för varierande sättningar och att berätta om landskapens spelmän.

Axel Herjö Musik har år 2001-2003 stått för produktionen av två CD skivor med folkmusik från Jämtland och Härjedalen. Duon Axel Herjö & Karin Herjö, som spelar på dessa CD skivor, ger ofta exempel på folkmusikspel vid konserter runt om i Skandinavien.

I slutet på 1960–talet och under hela 1970-talet var ”folkmusikvågen” väldigt stor i Sverige. I musikskolor, bland amatörer och t.o.m. bland yrkesmusiker fanns ett stort intresse för folkmusik. Jag hade växt upp med låtspel hemma i Härjedalen och redan givit ut låtar för 2 fioler. Nu fanns ett behov att även i musikskolor och amatörorkestrar spela folkmusik. Därför kom jag att arrangera lämpliga låtar för dessa ensembler. Först naturligtvis för stråkorkester men ganska snart också för stråkar och träblåsare.

Den svenska folkmusiken har med ingången till det nya millenniet fått en renässans och det finns nu igen ett intresse att använda låtarna i olika sammanhang. Därför är det relevant att återigen erbjuda dessa populära folkmusikarrangemang.

Axel Herjö

 


AXEL HERJÖ MUSIK
LÖKGATAN 21, SE-26257 ÄNGELHOLM
SWEDEN
TEL +46 (0)431 88308