AXEL HERJÖ MUSIK


 

 

 

                                                                                          Lira

                                                                                          folk & världsmusik

 

"TRADITIONELL FOLKMUSIK. Far och dotter Herjös förra platta, Låtar för fioler från 2001, gjorde stort intryck på undertecknad och det gäller även denna uppföljare. Axel Herjö är bördig från byn Herrö i Härjedalen och har genom åren upptecknat, komponerat och arrangerat svensk folkmusik. Dottern Karin växte upp med folkmusiken men har även liksom Axel klassisk skolning på fiol. På Låtar för fioler 2 finns sånger från Härjedalen och Jämtland, med fokus på den jämtländske spelmannen Karl Tirén och hans arrangemang av jämtlandslåtar. Plattan är inspelad i Sjoutnäsets kapell i Jämtland vilket har bidragit till den fina klangen och akustiken. Ibland lyser deras klassiska skolning igenom och jag upplever även klanger från Gunnar Hahn. Men de har bägge ett mycket personligt uttryckssätt i sina respektive spelstilar och det tillsammans med väl valda låtar gör det lätt att tycka om den här plattan. ",

Micke Forsberg, Lira folk & världsmusik nr. 1 februari 2004 2001

 

Östersunds-Posten

Herjö ger lyssnaren absolut närvarokänsla

För två år sedan väckte en CD med Axel- och Karin Herjö uppmärksamhet. Skivan bestod av låtar från Härjedalen och Jämtland. I dagarna har Axel och Karin presenterat en andra volym med låtar, även dessa från våra två länslandskap. Denna andra CD är på intet sätt en andra skiva utan minst lika god som den första, med bland annat en ljudbild som är helt fantastisk. Skivan som är inspelad i Sjoutnäsets kapell, Strömsunds kommun, ger lyssnaren absolut närvarokänsla. Skivan är tillägnad "jojksamlaren" och fiolspelmannen, stationsskrivaren Karl Tirén, med förflutet bland annat i Mörsil. Där han lär ha lärt Bengt Bixo spela fiol. På skivan finns sju låtar i arrangemang av Karl Tirén, där ett par av dem har fått andrastämmor som ställer stora krav på musikanten, då stämman helt är skriven för dubbelgrepp. Samtliga tio Härjedalslåtar är arrangerade av Axel Herjö. En vallåt från Lillhärdal efter Erik Svensson har fått en andra stämma för altfiol och Axel Herjö skriver att "Vi går emot alla normer och spelar den tvåstämt", något som jag inte ser som vare sig något fel eller som någon nackdel, då det spåret är ett av skivans musikaliskt bästa. Jag kan inte annat än imponeras av fiolspelet från de två musikanterna Axel- och Karin Herjö. Om det funnits kvalitetscertifikat för musik, skulle skivan utan tvekan fått ett sådant och då inte enbart för spelet, utan för skivan som helhet. Det spår som i skrivandets stund lyser lite extra är skivans avslutning med en Lapp Nils-polska i arrangemang av Karl Tirén, där Axel Herjö skriver, "Polskan är ett mästerverk och ett värdigt sätt att avsluta vår hyllning till Karl Tirén", något som jag helt instämmer i. Men också Karin Herjös solospel i vallåt från Klövsjö efter Emanuel Persson i Rätan, har gett mig många sköna stunder. Man behöver inte vara i "julklappsnöd" för att ge någon musikvän Axel- och Karin Herjös CD, Låtar för fioler 2. ”,

Hans Lingblom, Östersunds-Posten, 5. december 2003

 

LÄNSTIDNINGEN

Låtar för fioler II - en hyllning till Karl Tirén

Härjedalen är landskapet som Gud gömde-men inte glömde! Den musikaliska ådran har Gud nämligen i rikt mått öst över härjedalingen. Inget landskap har och har haft, i förhållande till sin folkmängd, så många spelmän som Härjedalen. Två lysande representanter är far och dotter Axel och Karin Herjö med rötter i byn Herrö. I dagarna har de kommit ut med sin andra CD med låtar från Härjedalen och Jämtland. "Låtar för fioler II " är en speciell hyllning till Karl Tirén (1869-1955) och hans gärning med upptecknandet av polskor arrangerade för två fioler i samlingen"Från vildmark och lekstuga" 1902/3. Uppmärksammas gör också storspelmannen Christoffer Tholsson Glissjöberg(1864-1945).
Den nya skivan är en liten pärla med många fulländade tolkningar. Inspelningen är gjord i naturligt akustisk miljö i fjällkapellet i Sjoutnäset. 24 ömsint gestaltade låtar där man känner Axel och Karins kärlek till folkmusiken och där också parets klassiska skolning lyser i tonbildning och noggrann frasering. Skivan är en ypperlig dokumentation av gammalt och sällan hört material. Många låtar bär budskap från flydda tider. Utförlig presentation av låtarna medföljer skivan som blir en liten folkmusikalisk kunskapsbank. Arrangemangen är mestadels gjorda av Axel Herjö och Karl Tirén.
"Russin i kakan" är bland annat den fylliga och täta tolkningen av "Senpolska efter Olof Kjellberg Älvros". Skön känsla och harmoni mellan fiolerna har också tolkningarna av "Stugupolskan" i Tiréns arr och Polska efter Axel Edfors i Herjös arr. Mycket att förmedla har "Lyck-Anders polska" med utmejslade nyanser i arr och gestaltning. Egenartad och magisk är "Vallåt från Lillhärdal efter Erik Svensson". Förtrollad melodi och finstämd lyrik som berör djupa strängar. Härligt underliggande rytmer lockar Karin Herjö ur "Polska eft Sven Larsson Duvberg". Ett lockrop med skönt gung. Axel och Karin Herjö är uppväxta med folkmusik från sin hemtrakt Härjedalen men är och har varit verksamma mestadels inom den klassiska musiken i Stockholm och Köpenhamn. ”,

Bernt Carlsson, LT 8 december 2003

 

Tillbaka

AXEL HERJÖ MUSIK
LÖKGATAN 21, SE-26257 ÄNGELHOLM
SWEDEN
TEL +46 (0)431 88308